top of page

NAŠ TIM

Filling Out a Form

Zapošljavamo visoko motivirane i izvrsno obučene zaposlenika koji osiguravaju nesmetano odvijanje našeg poslovanja. Osima materinjeg hrvatskog i engleskog, naši zaposlenici govore potreban strani jezik – ovisno o zahtjevima profila za pojedinu zemlju – čime osiguravamo kvalitetu cjelokupnog procesa transporta. Kontinuirano ulažemo u obrazovanje naših zaposelnika brinući o njihovom zdravlju i sigurnosti. 

Loading a Truck
bottom of page